باز کردن منو اصلی
  1. تغییر_مسیر کاربر:Amirsara/صفحه تمرین۲