محمدتقی بانکی

محمدتقی بانکی (۱۳۲۵) سیاستمدار ایرانی، وزیر نیروی ایران (۱۳۶۴ – ۱۳۶۸)، عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

گفتاوردهاویرایش

  • «توجه و دقت نظر بر کشورهایی که دورانی تحت سلطه خارجی بوده‌اند، نشان می‌دهد اقتصاد وابسته حاکم در این کشورها همیشه به همراه وابستگی و مسخ فرهنگی این کشورها بوده و اصولاً اقتصاد وابسته، فرهنگ مسخ شده و وابسته به همراه خواهد داشت و بالعکس.»
    • اطلاعات، ۲۷ مرداد ۱۳۶۱، صفحهٔ ۲
  • «پس از حذف وابستگان به غرب و حاکمیت خط امام، ما امکان آن را یافتیم که برخلاف امثال بنی‌صدر که برنامه شان صرف حکومت کردن بود، به برنامه ریزی‌های دراز مدت بپردازیم و در پی رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی و قانون اساسی، شروع به برنامه‌ریزی کنیم .»
    • اطلاعات، ۲۷ مرداد ۱۳۶۱، صفحهٔ ۲