محمدامین بیدل نیشابوری

محمدامین بیدل نیشابوریاز شاعران سده سیزدهم هجری اهل نیشابور

اشعارویرایش

برآورد از نهادم دود شمعى      ندانم كز كدامین دودمان است

منابعویرایش

  • دانشنامه نیشابور
  • مشاهیر نیشابور از فریدون گرایلی(ذیل-بیدل نیشابوری)

پیوند به بیرونویرایش