محسن سلیمانی

محسن سلیمانی (۱۳۳۸) نویسنده و مترجم ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «رمان‌نویسان باید به نوشتن مثل مسواک زدن عادت کنند و شرایط برایشان طوری شود که اگر یک روز ننویسند، دچار عذاب وجدان شوند.»[۱]
  • «معتقدم رمان‌نویسان ما کمی شلخته می‌نویسند و چندان به مخاطب توجه ندارند برعکس، غربی‌ها در معرفی رمان‌هایشان بسیار به خواننده توجه می‌کنند و اساساً می‌نویسند که خواننده صفحه‌ای را ورق بزند.»[۲]

منابعویرایش