مجید سمیعی

مجید سمیعی (۱۳۱۶/ ۱۹۳۷ م) پزشک و جراح مغز و اعصاب ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «تجربه سال‌ها طبابتِ من نشان می‌دهد که انسان‌های خوشبین و دارای انرژی مثبت یا بیمار نمی شوند و یا اگر بیمار شوند و تومور هم داشته باشند دورهٔ نقاهتشان کوتاهتر و امکانِ زنده ماندنشان بیشتر است.»
    • دوهفته نامه موفقیت، شماره ۱۸۰، خرداد ۸۹، ص ۱۵