داستان کوتاه جزئی از ادبیات داستانی به نثر است که می‌تواند در یک نشست خوانده شود.

گفتاوردها ویرایش

  • «هر داستان کوتاه به دو عنصر اساسی یعنی شخصیت و روایت نیاز دارد. اگر داستانی فاقد یکی از این دو عنصر اساسی باشد داستان موفقی نخواهد بود.»

منابع ویرایش