مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان رهبری ایران مجلسی متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد. مدت هر دورهٔ این مجلس که اعضای آن به وسیلهٔ انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌گردند، هشت سال می‌باشد.

درباره ویرایش

  • «جریانی که همیشه با ولایت فقیه و رهبری زاویه داشته از جمله در رابطه با آمریکا در مقام نفوذ در خبرگان و تضعبف قدرت رهبری است. شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی موظف است که شرایط چهارگانه از جمله اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز را در داوطلبان احراز کند که قهراً هرکه فاقد شرابط باشد تأیید نمی‌شود.»
  • «از آنجا که جایگاه والای این مجلس معظم در حفظ تداوم و سلامت نظام اسلامی برتر از همهٔ مجالس و مراکز تصمیم‌گیری در این نظام است، دشمنان اسلام و ایران سعی خود را بر این متمرکز کرده بودند که با تبلیغات مسموم و شبهه‌افکنیهای انبوه، ارادهٔ ملت را در برگزاری باشکوه انتخابات آن، سست کنند و این مجلس را از پشتوانهٔ آراء مردم، محروم سازند»

منابع ویرایش