مایکل اوکشات

فیلسوف بریتانیایی

مایکل جوزف اوکشات (۱۱ دسامبر ۱۹۰۱، چلسفیلد - ۱۹ دسامبر ۱۹۹۰، ایکتون) فیلسوف و تاریخ‌دان بریتانیایی بود.

گفتاوردها ویرایش

  • «آنچه یک تاریخ‌نویس دارد سبک‌های فرآوردهٔ مختص به خویش است، بیشتر شبیه به پژواک‌های مبهم با زیر و بم در فضا می‌پیچند، به‌هم می‌خورند و همدیگر را تعدیل می‌کنند؛ و آنچه او تصنیف می‌کند چیزی است شبیه به یک ملودی (که ممکن است به وسیلهٔ نوازنده دستخوش دگرگونی شود) تا یک ساختار محکم که مصالحش به طور مرتب پهلوی هم چنیده شده است.»
    • دربارهٔ تاریخ[۱]
  • «دنیا نه به آنچه مرده است عشق ورزیده و نه احترام قائل شده است، فقط تمایل دارد آن را دوباره به زندگی فراخواند. رفتار دنیا با گذشته مانند رفتارش با یک انسان است، توقع دارد معقول حرف بزند و چیزی در خور برای علت‌ها و مشغله‌های عادی‌اش داشته باشد. اما از دیدگاه تاریخ‌نویس که برای او گذشته مرده و غیرقابل سرزنش است، گذشته زنانه است. وی به آن مانند معشوقه که هرگز باعث بیزاری‌اش نمی‌شود و هرگز توقع ندارد که معقول حرف بزند، عشق می‌ورزد.»[۱]

منابع ویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ هیوز-وارینگتن، مارنی. «مایکل اکسهات». در Fifty Key Thinkers on History [پنجاه متفکر کلیدی در زمینهٔ تاریخ]. ترجمهٔ محمدرضا بدیعی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۲۰۰۰. ۳۶۲. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۰۰۱۱۰۴۱.