ماکسیم رودینسون

ماکسیم رودینسون (۱۹۱۵ - ۲۰۰۴) موّرخِ مارکسیستِ فرانسوی، جامعه‌شناس و شرق‌شناس.

گفتاوردهاویرایش

  • «جهان سوم واقعیّتی یگانه نیست، بلکه مجموعه‌ای است متشکل از مردمانی با ریشه‌های فرهنگی بسیار گوناگون که در سطوحی مختلف از توسعهٔ فنّی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارند.»
    • Maxime Rodinson , Marxisme et monde musulman , Seuil , 1972

منابعویرایش