مالت

کشوری در قاره اروپا

مالْت/مالتا با نام رسمی جمهوری مالت، کشوری جزیره‌ای در اروپای جنوبی است که دربرگیرندهٔ مجمع‌الجزایری در دریای مدیترانه است.

Flag map of Malta.svg

گفتاوردهاویرایش

  • «جزیره‌ای است نزدیک جزیره اندلس، بسیار با منفعت. طولش سی میل و آبدان است. شهر و دهات دارد. پادشاه روم در سنهٔ چهارصد و چهل هجری، لشکر، بدان جزیره کشید و اهل آن جزیره چون خود را شماره کردند غلام را بیشتر از آزاد دیدند و به غلامان عهد نمودند که اگر در جنگ سستی نکنند آزاد باشند. پس جمیع اهل آن جزیره به قتال لشکر روم، یکدل شدند و ایشان را شکستی فاحش دادند. پس از آن، رومیان مزاحم آن جزیره نشدند و غلامان آزاد شدند.»

دربارهویرایش

  • «پرچم  : پرچم دو رنگ مالت مرکب از رنگ‌های سفید و قرمز است که رنگ‌های سنتی مالت را تشکیل می‌دهد. این پرچم احتمالاً به‌وسیلهٔ کُنت سیسیل، راجر اول در سال ۱۰۹۰م ابداع شده است. به نشانهٔ قهرمانی‌های مردم مالت در جریان جنگ دوم جهانی، صلیب جرج در سال ۱۹۴۳ به پرچم مالت اضافه شد  . طرح امروزی پرچم به سال ۱۹۶۴م به بعد از کسب استقلال از انگلیس بازمی‌گردد 
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۲]

منابعویرایش

  1. قزوینی، ابوعبدالله زکریا. آثار البلاد و اخبار العباد. ترجمهٔ میرزا جهانگیر قاجار. تهران: امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۷۳ ه. ش. ۷۵۱. 
  2. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۲۰۰–۲۰۱.