باز کردن منو اصلی

مازیار اسلامی (۱۹۷۰، آبادان) پژوهشگر، ناقد هنری و مترجم ایرانی است..

گفتاوردهاویرایش

  • «نگاه فیلسوفان به سینما سابقه طولانی دارد و از همان ابتدای قرن ۲۰ یک نوع تعامل دربارهٔ سرشت و ماهیت سینما دربارهٔ برنامه متفکران و فیلسوفان وجود داشته است… این موضوع که آیا سینما یک پدیده هنری است و اگر پدیده هنری است چه تفاوتی با فرم‌های هنری دیگر چون تئاتر، ادبیات، عکاسی و شعر دارد، همواره متفکران را درگیر کرده و موجب شده است که پرسش‌هایی دربارهٔ ماهیت و سرشت سینما مطرح شود.»[۱]

منابعویرایش