لوگان اسمیت

نویسنده بریتانیایی
(تغییرمسیر از لوگان پیرسال اسمیت)
Lady Henry Somerset with Hannah Whitall Smith, Mary Brenson, Logan Pearsall Smith, Karin Stephen and Ray Strachey.jpg

لوگال اسمیت (۱۸۶۵ ۱۹۴۶) نویسنده و ناقد آمریکایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «بدبختی پولدار شدن این است که باید با پولدارها زندگی کنی.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۲۹۴

بدون منبعویرایش

  • «در زندگی باید دنبال دو هدف بود: یافتن آنچه می‌خواهیم و لذت بردن از آنچه داریم. تنها انسان‌های باهوش به هدف دوم می‌رسند»