لوگان اسمیت

نویسنده بریتانیایی

لوگال اسمیت (۱۸۶۵ ۱۹۴۶) نویسنده و ناقد آمریکایی.

Lady Henry Somerset with Hannah Whitall Smith, Mary Brenson, Logan Pearsall Smith, Karin Stephen and Ray Strachey.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «بدبختی پولدار شدن این است که باید با پولدارها زندگی کنی.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۲۹۴

بدون منبعویرایش

  • «در زندگی باید دنبال دو هدف بود: یافتن آنچه می‌خواهیم و لذت بردن از آنچه داریم. تنها انسان‌های باهوش به هدف دوم می‌رسند»