لولیا لیندسی

لولیا لیندسی (۱۹۰۲– ۱۹۹۳) بانوی اشرافی بریتانیا.

دوشس وست‌مینستر، اثر: گلین فیلپات

گفتاوردهاویرایش

  • «هر کسی را که پس از سی سالگی، سوارِ اتوبوس دیدید، جزء ناموفّق‌ها بدانید.»
    • از«فرهنگ گفته‌های طنزآمیز، نشر فرهنگ معاصر» چاپ ۱۳۸۸، ش ۸۷۳