لورن اولیور

نویسنده آمریکایی

لورن اولیور (۸ نوامبر ۱۹۸۲) رمان‌نویس آمریکایی.

Lauren Oliver 2016.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «چیزهای بسیاری زیبا دیده می‌شوند آنگاه که نیک بنگری.»
  • «ترجیح می‌دهم به شیوهٔ خودم بمیرم تا اینکه به شیوه‌ای که تو می‌خواهی زندگی کنم.»