لوئیس نایزر (۱۹۰۲ – ۱۹۹۴) وکیل آمریکایی.

گفتاوردها

ویرایش
  • «بعضی آدم‌ها هر حرفی را باور می‌کنند، به شرطی که درگوشی به آن‌ها بگویید.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۵۴۴