لهستان

کشوری در مرکز قارهٔ اروپا

لهستان با نام رسمی جمهوری لهستان، کشوری در اروپای مرکزی.

درباره

ویرایش
  • «پرچم  : «پرچم لهستان شامل دو قسمت است، بالا سفید و پایین قرمز. در پرچم رسمی این کشور  علامت رسمی آن   که یک عقاب سفید روی سپری قرمزرنگ است، نقش می‌گردد. عقاب سفید نشانهٔ پایتخت لهستان، ورشو، است. این عقاب در حال فرود بر یک درخت می‌باشد. پرچم لهستان از سال ۱۹۱۹ رسمیت یافته است.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع

ویرایش
  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۹۹.