قلیان

وسیله‌ای برای کشیدن تنباکو

قلیان وسیله‌ای آبی است برای کشیدن تنباکو که در خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا متداول است.

درباره ویرایش

منابع ویرایش