قرمز تیره فیلمی ایتالیایی به کارگردانی داریو آرجنتو محصول سال ۱۹۷۵ است.

دیالوگ

ویرایش
مارکوس دیلی: خب، حالا میخوای چکار کنی؟
کارلو: بکشمت... متاسفم، چون ازت خوشم میاد اما باید بکشمت.