قتاده بن دعامه

قتاده بن دعامه سدوسی (۶۱ هـ- ۱۱۸ هـ، ۶۸۰ - ۷۳۶م زبان‌شناس، تاریخ شناس، مفسّر علمی و محدّث مسلمان.

گفتاوردهاویرایش

  • «بابی از دانشی گه شخصی برای اصلاحِ روانِ خود، یا اصلاحِ آیینِ خود و یا برای اصلاحِ مردم فرا می‌گیرد، از عبادتِ یک ساله برتر است.»
    • ابن کثیر، البدایه والنهایة، ۲۶۱/۹