قایق‌رانی

(تغییرمسیر از قایقرانی)

قایق‌رانی نوعی ورزش و سرگرمی است که با گونه‌های قایق در رشته‌های گوناگون انجام می‌گیرد.

گفتاوردها

ویرایش
  • «هیجان زیادی در هر دو دنیای کاری و قایقرانی‌ام هست. هنگامی که شما دور دنیا قایقرانی می‌کنید هیجان عظیمی دارید. برای زندگی تان می‌ترسید اما ترس محدودی است و خیلی اهمیت ندارد. اگر همه چیز اشتباه پیش برود این تنها به شما و خانواده و نزدیکانتان مربوط می‌شود اما باز هم مهم نیست و شما به کارتان ادامه می‌دهید زیرا آن هدفتان است. اما موضوع منابع طبیعی چالشی برای همه ماست و اگر در این حوزه هیجانی بالاتر وجود دارد، از این روست که اهمیت بالایی دارد، اقتصاد جهانی ما بسیار مهم است.»

منابع

ویرایش