قاسم بن عبیدالله

قاسم بن عبیدالله (- ۲۹۱ هـ) از وزیران خلافت عباسیان.

گفتاوردهاویرایش

  • «عقلِ کاتب در قلم اوست، و گفتارِ نیکویش دامِ دل‌هاست.»
    • از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء» نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، به اهتمام قاسم السامرائی، چاپ لیدن، ۱۹۷۸، بارگذاری شده در ویکی‌نبشتهٔ عربی