فیلیپین

کشوری در جنوب‌شرقی قارهٔ آسیا

فیلیپین با نام رسمی جمهوری فیلیپین، کشوری جزیره‌ای مستقل در جنوب‌شرقی آسیاست که در غرب اقیانوس آرام جای گرفته است.

درباره

ویرایش
  • «پرچم:   پرچم فیلیپین مرکب از سه رنگ است، آبی، قرمز و سفید. قسمت سفید رنگ این پرچم به شکل مثلثی است که قاعدهٔ آن ضلع سمت چپ مستطیل را تشکیل می‌دهد و رأس آن به داخل دو رنگ آبی و قرمز پیش رفته است. این پرچم در قسمت سفید مزین به خورشیدی با هشت اشعه است که نشانهٔ «به سوی آزادی» است   و علامت نخستین استان این کشور نیز می‌باشد که استقلال خویش را از اسپانیا به‌دست‌آورد. سه ستارهٔ نشان‌دهندهٔ تقسیمات کشوری فیلیپین یعنی لوزان، ویزایاس و میندانائو می‌باشد. طراحی این پرچم در سال ۱۸۹۸م صورت گرفته ولی در سال ۱۹۲۰م به تصویب رسیده است. لازم است ذکر شود که در هنگام جنگ جای رنگ‌های قرمز و آبی عوض شده و رنگ قرمز در بالای رنگ آبی قرار می‌گیرد  
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع

ویرایش
  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۶۴.