فیلیس دیلر

بازیگر آمریکایی

فیلیس دیلر (۱۹۱۷ - ۲۰۱۲ ) کمدی‌باز و بازیگر آمریکایی.

گفتاوردها ویرایش

  • «تمیز کردنِ خانه پیش از بزرگ شدنِ بچّه ها مثلِ تمیز کردنِ راه است پیش از بند آمدنِ برف.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۴۸۷