فیزیک

علم طبیعت

فیزیک یک علم طبیعی است که شامل مطالعه ماده و حرکت در فضا، زمان، همراه مفاهیم وابسته مانند انرژی و نیرو است.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش

  1. www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/ernestruth377084.html
  2. An early version attributed to the Göttingen School appears in a book review by Heinrich** Wieleitner in Isis, جلد هفتم، چهارم دسامبر 1925 صفحه597