فکری اباظه

فکری پاشا اباظه (۱۸۹۶-۱۹۷۹) روزنامه نگار سیاسی و ادیب مصری.

Fekry Abaza.jpg

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش