فوتبال در ایران

(تغییرمسیر از فوتبال ایران)

فوتبال در ایران

Iran Football Team fans.jpg

گفتاوردهاویرایش

سیاستمدارانویرایش

  • «متأسفانه همواره به جای استفاده از تجاربی که سایر ملت‌ها و دولت‌ها داشته‌اند قصد داریم تمام امورات خود را به منصه آزمون و خطا بگذاریم که امری اشتباه است؛ چنانچه امروز وضعیت فوتبال بسیاری از کشورهایی که مطابق قوانین فیفا عمل می‌کنند به مراتب بهتر از وضعیت فوتبال کشور ماست پس نمی‌توان گفت غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال برای این ورزش پرمخاطب در کشورمان مشکل‌ساز باشد.»

وابستهویرایش

منابعویرایش