فضل بن سهل سرخسی

فضل بن سهل سرخسی (۱۵۴ - ۲۰۲ق) وزیر، شاعر دورهٔ عباسی.

گفتاوردها ویرایش

  • «هیچ چیز به مانند هدیه، خشمگین را خشنود نمی‌سازد و حاکم را بر سرِ مِهر نمی‌آورد و دشواری‌ها را آسان نمی‌کند و خسارت‌ها را جبران نمی‌نماید، همچنانکه بهترین وسیلهٔ جلبِ میلِ محبوبِ دلپسند و بر حذر ماندن از هر ناخوشایند، هدیه است.»
    • از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء » نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی ، به اهتمام قاسم السامرائی ، چاپ لیدن ، ۱۹۷۸ ، بارگذاری شده در ویکی نبشتۀ عربی