فرید زکریا

فرید زکریا (۱۹۶۴) روزنامه‌نگار و مؤلف آمریکایی-هندی.

Fareed Zakaria World Economic Forum 2013.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «داعش یک سازمان وحشی است که نه تنها مردم را می‌کشد بلکه به نظر می‌رسد از انجام چنین کاری به روش‌هایی که جهان را شوکه کند-از گردن زدن خبرنگاران تا زنده سوزاندن خلبان اردنی- لذت می‌برد.»[۱]
  • «ترس و وحشتی که این گروه ایجاد می‌کند، مانند ویروسی عمل می‌کند که ده‌ها میلیون بیننده را به خود جذب می‌کند. همین مسئله به آن‌ها اطمینان می‌دهد که فیلم‌هایشان افراد جوانی که به دنبال انتقام، افتخار و خونریزی هستند را به سمت آن‌ها می‌کشد.
متاسفانه تا زمانیکه این مردان جوان در سراسر جهان پراکنده شده‌اند و جذب داعش می‌شوند، این گروه همچنان با خطری رو به رشد و غیرقابل ارزیابی به حیات خود ادامه خواهد داد.»[۲]

منابعویرایش