فریده نیکزاد

ژورنالیست افغان

فریده نیکزاد روزنامه‌نگار افغان و مدیر مسئول خبرگزاری پژواک.

گفتاوردها

ویرایش
  • «من برای این که زنان بتوانند نقشی در جامعه داشته باشند، کار می‌کنم و فعالیتم در جهتی‌ست که بتوانم برای زنان الگو باشم، به گونه‌ای که آنان تشویق گردند تا نقش مهمی در جامعه داشته و سکوت نکنند، کاری که آسان نیست. سال گذشته، وضعیت برای زنان (افغان) بدتر بود. زنان دارای هیچ حقوقی نیستند و دوست ندارند که زنان خبرنگار شوند. این کشور مردهاست و من می‌خواهم از حقوق زنان دفاع کنم. من می‌ترسم، ولی فعالیتم را ادامه خواهم داد.»[۱]

منابع

ویرایش