فریبرز رئیس‌دانا

اقتصاددان ایرانی

فریبرز رئیس‌دانا( ۱۳۲۷-۱۳۹۸) اقتصاددان ایرانی.

گفتاوردها

ویرایش
  • «می‌خواهید رازی را برای اولین بار بگویم؟ برای اینکه مردم مقاومت کردند، پول گاز را ندادند. ۴۵٪ از پول‌های گاز عقب افتاد.»[۱]
  • «عدالت پدیده‌ای جدا از آزادی نیست. عدالت نه مانع آزادی، که مکمل آزادی است؛ و آزادی نه مانع عدالت، که مکمل عدالت است. به تعبیر من، همین‌طور که طبق تعریف لیبرال دمکراسی مردم بصورت برابر و آزاد پای صندوق رای رفته و رای می‌دهند، چرا در صحنه اقتصاد نباید چنین باشد؟ چرا باید اقتصاد را از سیاست جدا کنیم؟ چرا باید تمامیت جامعه را از آن بگیریم؟ در صحنه اقتصاد و محیط کار هم، همه با هم برابر نیستند.»[۲]
  • «در کشور ما این قدر اشتباه رخ داده که من به عنوان اقتصاددان فکر می‌کنم که این اشتباه موجود در سیاست‌های پولی بانکی و بورس مثل خوره اقتصاد ما را از بین می‌برد بعداً متوجه می‌شویم که این خوره چه بلایی به سر اقتصاد ما آورده که خیلی دیر است.»
    • ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳/ ۱۹ آذر ۱۳۸۲[۳]

منابع =

ویرایش