فریبا داوودی مهاجر

فریبا داوودی مهاجر (۱۳۳۲ / ۱۹۵۳م) فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

«ازدواج کردم، خیلی زود. باورم نسبت به ازدواج خوش بینانه بود. من که تازه مذهبی شده بودم فکر می کردم در ازدواج تنها توافق ایدئولوژیک زندگی را شکل می دهد. بچه بودم و بی تجربه و گوش به حرف خانواده نمی کردم. من که تا قبل از ازدواج برداشتی از کلمه زور نداشتم، معنی دستور را نمی دانستم و اهانتی از خانواده نشنیده بودم. با قهر ناآشنا بودم و هر چه می خواستم مادرم فراهم می کرد با ازدواج معنای همه آنها را فهمیدم.» [۱]

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ