فرخنده زهرا نادری

فرخنده زهرا نادری (۱۹۸۱) سیاستمدار افغانستانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «من از لحاظ کریکتر شخصی، خاصیت‌های منحصر به فرد خود را دارم، من در زندگی ام طوری بزرگ شده‌ام که هیچگاهی بر خود حق نداده‌ام، که به کسی توهین و تحقیر و اهانت روا بدارم و به هیچ‌کسی چنین حقی را نداده‌ام به من ناحق تند بگوید و این به عنوان یک اصول برای همیش در زندگی شخصی ام بوده است. اما سیاست جهان خاص خود را دارد.» [۱]
  • «در نخست از سیاست اصلاً خوشم نمی‌آمد. یکی از خصوصیاتم این است که به چیزی که علاقمندی نداشته باشم نمی‌خواهم در آن مورد بیاموزم، اما پدرم از طفولیت مرا به این راه تشویق می‌کرد.»[۲]
  • «زمانیکه من وارد سیاست باشم، یکی از ابعاد آن خواسته‌های مردم است. خواسته‌ها، توقعات و حفظ باورهای آنها خیلی مهم است. در سیاست یکی از بخشهای بزرگ و مهم متشکل از ارزشها است. اما نمی‌دانم که بعد از پنج یا ده سال بعد در سیاست خواهم بود یا خیر. اما چیزی که مهم است اینکه زنان به صورت سمبولک بخشهای بزرگی چون ریاست جمهوری نشوند. باور دارم زنان در چنین بخشها باید خیلی با جدیت و بابرنامه‌های جامع وارد شوند.»[۳]

منابعویرایش