فاروق جویده

ژورنالیست مصری

فاروق جوَیْده (۱۹۴۶) شاعر مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • «ای پاکترینِ مردم، عمر چیست جز ابر تابستانی و پُر سایه». [۱]

منابع

ویرایش