عیادت بیمار

این نوشتار یا بخش نیازمند ویکی‌سازی است.
لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه آن را ویکی‌سازی کنید و در پایان این الگو را بردارید.


حدیثویرایش

  • عیادت کننده از بیمار، در رحمت (خدا) غوطه می‏خورد.


  • به عیادت بـیمار بروید و در تشییع جـنازه شرکت کنید، که شما را به یاد آخرت می‏اندازد.


  • گرسنه را غذا بدهید، به عیادت بیماران بروید و اسیران را آزاد کنید.
    • محمد بن عبدالله، پیامبر اسلام(صحیح البخاری، جلد ۵، صفحه ۲۰۵۵، حدیث ۵۰۵۸ وص ۲۱۳۹، حدیث ۵۳۲۵، سنن أبی داوود، جلد ۳، صفحه ۱۸۷، حدیث ۳۱۰۵، صحیح ابن حبّان، جلد ۸، صفحه ۱۱۶، حدیث ۳۳۲۴، کنز العمّال، جلد ۱۵، صفحه ۸۶۷، حدیث ۴۳۴۵۱ دانش نامه احادیث پزشکی ۱ / ۱۹۶)

گفتاوردویرایش

  • خداوندا! مرا در ادای حقوق همسایگان و دوستانم که شناسای حق مایند و با دشمنان ما در ستیز هستند به برترین وجه یاری ده و توفیقشان عطا کن تا سنّتهای مقدس تو را بر پای دارند و به آداب پسندیده تربیت شوند و به آنان توفیق ده تا دست حمایت به سوی مستمندان پیش آورند و قوّت خویش را در راه کمک ضعفا به کار برند، به دوستی تیره بختان برخیزند و از بیمارانشان عیادت کنند.