عَکّا شهری در ساحل شمالی اسرائیل، در شمالی‌ترین بخش خلیج حیفا.

Aerial view of Acre 1.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «این شهر مرکز شهرهای فرنگیان در شام و لنگرگاه کشتی‌های روان بر دریاست؛ بادبان‌های افراشتهٔ چون بیرق‌ها و بندری است برای هر ناوگان و کشتی و در بزرگی همانند قسطنطنیه. مجتمع کشتی‌ها و مجمع یاران و رِفاق و دیدارگاه بازرگانن مسلمان و مسیحی از تمام آفاق، کوی‌ها و خیابان‌هایش پرازدحام و گام زدن در آن‌ها دشوار بر انام و تنگ بر اقدام.»

منابعویرایش

  1. سفرنامهٔ ابن جبیر. ترجمهٔ پرویز اتابکی. مشهد: مؤسسهٔ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰. ۳۶۹.