عمران خان

بازیکن کریکت و سیاست‌مدار پاکستانی

عمران خان (۱۹۵۲م) سیاست مدار پاکستانی و بازیکن سابق کریکت.

Imran Khan (4276439704).jpg

گفتاوردهاویرایش