عمران خان

بازیکن کریکت و سیاست‌مدار پاکستانی

عمران خان (۱۹۵۲م) سیاست مدار پاکستانی و بازیکن سابق کریکت.

گفتاوردها

ویرایش