علوم سیاسی

رشته تحصیلی در دانشگاه زیر گروه علوم انسانی

علوم سیاسی بخشی از علوم اجتماعی است که با مطالعهٔ دولت، حکومت و سیاست در ارتباط است.

گفتاوردها ویرایش

  • «علوم سیاسی در بهترین حالت دانشی است که سعی می‌کند تحولات گذشته جامعه را تبیین کند تا از این طریق بتواند تحولات کنونی جامعه را تا حدودی بفهمد.»[۱]

منابع ویرایش