عبیدالله عبید

عُبَیدالله عُبَید (۱۳۴۷ / ۱۹۶۸م) وزیر تحصیلاتِ عالی افغانستان.

گفتاوردهاویرایش

  • «احترام متقابل، اصل روابط افغانستان با همه کشورهاست.»[۱]
  • «به دنبال گرفتن تعهداتی برای کم شدن مشکلات امنیتی و اقتصادی هستیم و امیدواریم جامعه جهانی و آمریکا حق مردم افغانستان را بپذیرند.»[۲]
  • «می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران، تجارب خوبی در گسترش تحصیلات عالی و تکمیلی دارد و عزم ما جزم است تا از این تجربیات استفاده کنیم... تقاضای همکاری بیشتر با دانشگاه آزاد را داریم.»[۳]

منابعویرایش