عبدالمنعم ابوالفتوح

عبدالمنعم ابوالفتوح (۱۹۵۱) پزشک و سیاستمدار اسلام‌گرای مصری.

عبدالمنعم ابوالفتوح

گفتاوردها

ویرایش
  • «اوضاع هیچ کشوری بدتر از مصر نیست. درواقع، وضع سیاسی ما از وضع سیاسی چند سال پیشِ آفریقای جنوبی یا وضع سیاسی کنونیِ موزامبیک و آنگولا بدتر است. تصور نمی‌کنم شرایط هیچ کشوری بدتر از مصر باشد.»[۱]
  • «با یک مطالعهٔ سادهٔ آماری بر روی اعضای جماعت درخواهیدیافت که نگاه مسلط و فراگیر بر فکر جماعت منطبق بر اندیشهٔ امام بنا است و نه کس دیگری.»[۲]
  • «تنگ‌نظری و انحصارطلبی با مشارکت سیاسی همخوانی ندارد. باورها و نگرش‌ها در رفتار جلوه‌گر می‌شود. فکری که از محدودهٔ جمجمهٔ صاحبش تجاوز نکند، ارزش ندارد؛ اما جماعت اِخوان همواره در پی اجرایی کردن ایده‌هاست، و اهمیت یک ایده به اجرای آن در واقعیت زندگی است. اقدام عملی در جهت مشارکت، مؤید تنگ‌نظری و انحصارطلبی نیست.»[۳]

منابع

ویرایش