عبدالرضا رحمانی فضلی

سیاست‌مدار ایرانی

عبدالرضا رحمانی فضلی ( ۱۳۳۸ /۱۹۵۹م )، وزیر کشورایران، جانشین فرمانده کل قوای ایران در نیروی انتظامی ، رئیس شورای امنیت کشور.

گفتاوردها

ویرایش
  • « هیچ سند، مدرک و مشاهده‌ای دال بر شهادت یکی از سربازان وجود ندارد... ما به هیچ وجه رسماً شهادت این نیرو را تأیید نمی‌کنیم و امیدواریم در این راستا به خبرهای خوبی برسیم.  ». [۱]
    • دربارۀ ربوده شدن پنج مرزبان ایرانی در بهمن ۱۳۹۲ در نزدیکی مرز ایران و پاکستان توسط جیش‌العدل

منابع

ویرایش