عبدالرحمن الراشد

عبد الرحمن الراشد

گفتاوردها

ویرایش
  • «همه ، کشور سعودی را در نتیجه گسترش تندروی اسلامی در سراسر جهان ملامت می‌کنند، البته این امر تا اندازه‌ای صحت دارد، اما دولت سعودی چنین سیاستی را در پیش نگرفته زیرا این پدیده در واقع بازده شرایط اجتماعی است. در مقابل دولت ایران خود دلیل اصلی نهادینه کردن تندروی اسلامی است، در حالی قبلا، تندروی تنها حالتی فردی بود. دولت ایران به نام صدور انقلاب اسلامی در بنیانگذاری و گسترش سازمان‌های تندروی اسلامی سهیم است.»[۱]