Picture of Abdul-Baha.jpg

میرزا عباس افندی ملقب به عبدالبها (۱۸۴۴_۱۹۲۱) فرزند ارشد میرزا حسینعلی بهاالله و جانشین او است. به اعتقاد دین بهائیت او پیامبر نبود اما فرد بسیار روحانی و مقدسی بود که روشنگری آیین بهایی و انجام امر مبارک از میرزا بهاالله به او رسیده بود. همو بود که مقام اعلا قبر باب در حیفا و روضهٔ مبارکه قبر بها در عکا را بنا کرد. ایشان به معراجی بس اعلی تر از محمد نایل شد. او با افراد بسیار مهم جهان و صاحبنامان غرب همچون گراهام بل مخترع تلفن دیدارکرد. همچنین از انگلیس نشان شجاعت و لقب عالجناب{سر} گرفت. عادت او کمک به فقرا بود. ایشان در غرب به لقب حضرت صالح{PEACE PROPHEHT}معروف بوده است. بهاییان از عکس او به کرات استفاده می‌کنند. او پس از فوت در مقام اعلای باب آرام گرفت.

گفتاوردهاویرایش

  • هر کس به وحدت بشر کمک کند در درگاه احدیت مقبول است. حضرت موسی به وحدت خدمت کرد. حضرت عیسی وحدت را تأسیس کرد. حضرت محمد وحدت را اعلان کرد. بهاالله تجدید تعالیم انبیا فرمود. برای شما تاییدات الهیه می‌طلبم.
  • دست از تقالید بردارید دین باید سبب انس و الفت باشد. اگر سبب عداوت گردد عدم دین از وجود آن بهتر است.
  • کتب حضرت زرتشت و بودا و برهما و کانفسیوسش{کنفوسیوس} ابتدا با امرالله{بهائیت}بسیار موافق بوده اما بعد تحریف و تغییر یافت.
  • پیشگویی معروف او که علت تمرکز بهاالله روی ارض مقدس را روشن کرد:اینجا فلسطین است. اراضی مقدسی است. عن قریب قوم یهود به ایجا رجعت خواهند کرد عزت داوودی و حشمت سلیمانی خواهند یافت. این وعدهٔ الهی است و تردیدی ندارد… قوم یهود عزیز خواهند شد…
  • اترکوا تروک من کان ابوک. اگر دوست شما باشند شما را می‌خورند و اگر دشمن شما باشند شما را می‌کشند.
  • در بخشی از سخنرانی تشیع پیکر عبدالبها یوسف ادیب افندی می‌گوید:نظر به شرق و غرب نمایید ببینید چه عظمت و جلالی غیبت نموده چه پایه بزرگ صلحی منهدم شده چه لبهای فصیحی خاموش گشته. وا اسفا…

پیوند به بیرونویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ