طلا

عنصر شیمیایی، نماد Au و عدد اتمی ۷۹

طلا یا زَر با نشان شیمیایی Au نام یک عنصر است. طلا فلزی نرم و چگال و شکل‌پذیر به رنگ زرد روشن و براق است که در مجاورت هوا و آب زنگ نمی‌زند و تیره نمی‌شود.

Gold-crystals.jpg

دربارهویرایش

  • «زر از بهر خوردن بود ای پدر/ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر//زر از سنگ خارا برون آورند/که با دوستان و عزیزان خورند//زر اندر کف مرد دنیا پرست/هنوز ای برادر به سنگ اندرست.»

منابعویرایش