طرح ارتقای امنیت اجتماعی

طرح ارتقای امنیت اجتماعی یا عموماً گشتِ ارشاد، از طرح‌های پلیس ایران است.

Gasht Ershad.JPG

دربارهویرایش

  • «من مخالف هرگونه گشت ارشاد هستم چون معتقدم اینگونه اقدامات دردی را دوا نمی‌کند. تا وقتی این قانون هست باید به این قانون اعتراض کرد و نه به صورت موردی و مصادیق. کل قانون گشت ارشاد باید از میان برداشته شود.»

منابعویرایش