پزشک

کسی که با دانش پزشکی به بازیابی سلامت انسان‌ها می‌پردازد
(تغییرمسیر از طبیب)

پزشک کسی است که به حرفهٔ پزشکی، که برگرداندن سلامت انسان به وسیلهٔ مصاحبه با بیمار، مطالعه، تشخیص و درمان بیماری یا آسیب دیدگی می‌باشد، می‌پردازد.

گفتاوردها

ویرایش
  • «پزشکِ راستین اوست که نخست خود را به گوناگون خوبی‌ها درمان کند و سپس به درمانِ بدن‌ها روی آورد. کسی که بدونِ درمانِ اخلاقِ خود، به درمان بدن‌ها بپردازد در پست‌ترین جایگاه است.»
    • ابن ابی صادق مشاهیر نیشابور، نوشتهٔ فریدون گرایلی، ذیل«ابن ابی صادق»
  • «پزشکی حرفه‌ای است که تماماً در خدمت مردم و جامعه است و پزشک با تشخیص بیماری و مداوای آن نه تنها سلامت بیمار بلکه سلامت، ثبات و امنیت اجتماعی را تضمین می‌نماید.»