ضیاء موحد

منطق‌دان، پژوهشگر فلسفه و شاعر ایرانی

ضیاء موحّد (۱۳۲۱ / ۱۹۴۳م) استاد فلسفه و منطق، شاعر ایرانی.

گفتاوردها ویرایش

  • «آدم تا جوان است، چون به زندگی خیلی نزدیک و از مرگ خیلی دور است، رجزخوانی می‌کند.»[۱]
  • [آیا فیلسوف باید وارد امور سیاسی بشود یا خیر.] «به نظر من ضرورتی ندارد که فیلسوف وارد کارهای سیاسی بشود؛ چنین باری را اصلاً نباید بر دوش فلسفه گذاشت.»[۲]
  • «می‌گویند شعر سعدی سهل ممتنع است، یعنی ظاهرش ساده اما مثل او شعر گفتن در حد ممتنع بودن است. به همین دلیل هم تقلید از سعدی غیرممکن است و همه کسانی که خواستند این کار را کنند، شکست خوردند.»[۳]

منابع ویرایش