ضیاءالدین نخشبی

نویسنده ایرانی

ضیاءالدین نخشبی (؟، نخشب - ۱۳۵۰، بدایون) پزشک، صوفی و شاعر فارسی‌زبان خوارزمی - هندی بود.

گفتاوردها

ویرایش
  • «ای سلالهٔ آدم و ای کلالهٔ عالم! در عالم خلقت مخلوقی از تو شریف‌تر نیست و در جهان ایحاد موجودی از تو منیف‌تر نه.»
    • چهل ناموس «بیان باعثهٔ این تبیان مخصوص و بیان داعیهٔ این بنیان مرصوص و نهادن نام جزویات و کلیات» [۱]

منابع

ویرایش
  1. نخشبی، ضیاءالدین. حزئیات و کلیات (چهل ناموس). انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۸. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۵۲۸۱۶۲۳.