ضرب‌المثل‌های روسی

بدون متن اصلی ویرایش

  • آنچه انسان را گرم نگه می‌دارد، نان است، نه پتو.
  • اجل تقویم ندارد.
  • روی کوه هرچه بیشتر فریاد بزنید بیشتر وحشت میکنید
  • داش نا داش : این به آن در میشود
  • دروژبا دروژبا، دنگی یست دنگی : حساب حساب است کاکا برادر