صلاح‌الدین دمیرتاش

صلاح‌الدین دمیرتاش (۱۹۷۳) سیاستمدار ترکی.

گفتاوردهاویرایش

  • «بهتر است فقط از مردم پرسیده شود که «آیا سیستم ریاست‌جمهوری می‌خواهند یا خیر».
    • در پیشنهاد برگزاری رفراندوم تک‌موضوعی به اردوغان[۱]

منابع =ویرایش